Category : Politics

Nederland Anno 2016

Met het verergeren van de situatie in Syrië en Irak en het toenemende aantal vluchtelingen dat naar Europa en naar Nederland komt, stijgt de populariteit van de PVV en polariseert de samenleving. “Links” en “rechts” (tussen aanhalingstekens, want zo simpel is het natuurlijk niet) maken elkaar uit voor alles was lelijk is, alleen gaat “rechts” nog een stapje verder, met het verstoren van democratische processen en het plegen van terroristische aanslagen op AZCs.

Ik probeer uit alle macht te begrijpen wat die mensen bezielt, maar het lukt me niet. Ik ben uiterst voorzichtig met mensen “dom” te noemen, maar ik zie bij de hard schreeuwende PVV-aanhang maar weinig oog voor de realiteit en vooral heel veel ongefundeerde boosheid en angst. “Het volk” (wederom tussen aanhalingsteken, want laat duidelijk zijn dat hiermee lang niet het gehele Nederlandse volk wordt bedoeld, al lijken Wilders en zijn aanhang te denken van wel) vindt, dat de politiek niet naar ze luistert. En wie niet luisteren wil, die moet maar voelen. De columnist Laurens van Voorst schreef het laatst al eens treffend op, maar “het volk” heeft geen idee waar het allemaal over gaat. Iedereen heeft een mening, zonder zich te verdiepen in de materie. Dat vind ik jammer. En dom.

Wat helaas wel pijnlijk duidelijk wordt, is dat er in Nederland erg veel racisten wonen. Mensen die zich in hun denkbeelden laten leiden door hun onderbuik en zich laten meeslepen in de waan van de dag. Mensen met weinig tolerantie, die vooral voor zichzelf kiezen en bang zijn voor- of een hekel hebben aan alles wat “anders” is. Die mensen voelen zich nu gesteund door Geert Wilders en gaan zonder schaamte de straat op om de ruiten van het gemeentehuis in te gooien en de politie te bekogelen met vuurwerk. Het blijkt weer dat mensen erg veel moeite hebben om hun emoties onder controle te houden. En dan vinden ze het gek dat politici niet naar ze willen luisteren. De rechtsstaat komt op deze manier vrij ernstig in gevaar, en dat is Wilders en de PVV zwaar aan te rekenen.

Overigens roepen deze mensen ook hard dat ze vooral géén racisten zijn. Nee, ze willen gewoon geen islam in Nederland. Want moslims, dat zijn terroristen en verkrachters. En die “gelukszoekers”, die moeten hun geluk maar ergens anders gaan zoeken, maar in ieder geval niet in hun wijk. Sorry hoor, maar als je vindt dat alle mannelijke asielzoekers zonder aanleiding moeten worden opgesloten, dan ben je zo ongeveer per definitie een racist.

Ik denk dat iedereen zich wel eens afvraagt hoe het allemaal moet. De antwoorden liggen niet voor de hand. Hoeveel asielzoekers komen er nog? Hoe lang blijven ze? Hoe geven we die mensen een huis en een baan zonder Nederlanders te discrimineren? Hoeveel moet dat allemaal niet kosten? Criminaliteit? Feit is, dat je er op verschillende manieren met deze vragen kunt omgaan, maar je kop in het zand steken, doen alsof ze er niet zijn, of ze wegpesten, lijken me in ieder geval niet de juiste manier.

Natuurlijk zullen er incidenten zijn, en natuurlijk kan niet alles perfect geregeld zijn en probleemloos verlopen. Asielzoekers zijn, net als autochtone Nederlanders, mensen, en die hebben, net als  autochtone Nederlanders (of misschien nog wel vaker) wel eens moeite om hun emoties onder controle te houden. Deal with it. Normen en waarden kun je uitdragen. Criminaliteit kun je bestraffen, daar hebben we politie en justitie voor. Geld voor opvang en integratie is écht niet het grootste probleem. Verder lijkt het mij vooral fijn, als we er met z’n allen voor zorgen dat Nederland een leefbaar land blijft. En dan bedoel ik niet dat we zo weinig mogelijk asielzoekers moeten toelaten of de islam moeten uitbannen, maar dat we vooral een beetje tolerant zijn naar de mensen om ons heen en het hoofd een beetje koel houden. Elkaar met wat waardigheid en respect behandelen. De democratie zijn werk laten doen en de ruiten van het gemeentehuis heel laten. Gewoon een beetje normaal doen. Niet al te moeilijk toch?

Ik ben veel banger voor grote groepen boze bange mensen en voor politieagenten met zware automatische wapens, dan voor alle asielzoekers in Nederland bij elkaar. Ik ben veel banger voor types als Geert Wilders, die de rechtsstaat ondermijnen met opzwepende praatjes en discriminerend getoeter, dan voor alle moslims in Nederland bij elkaar.

Tot slot nog een quote van een boze PVV-aanhanger, die een fragment uit een programma van Paul de Leeuw op Youtube heeft gezet, wat illustreert hoe misleid sommige mensen blijkbaar zijn: “90 procent van de mensen in ons land delen het gedachtegoed van geert wilders maar worden emotioneel gechanteerd door hun geitenwollensokken omgeving en zijn bang slecht te zijn om zo te denken.” Als je dat écht denkt, dan ben je ook wel écht gek.

Kabinet Rutte-Verhagen – een terugblik

Op 23 april 2012 viel het kabinet dat er nooit had moeten komen. Maar wie was nou eigenlijk wie in dit verhaal?

Vooraf een disclaimer: mensen die mij kennen, weten dat ik Geert Wilders en zijn kliek verafschuw, en dat dit minderheidskabinet met die stomme gedoogconstructie naar mijn mening het slechtste is dat Nederland in de recente geschiedenis is overkomen.

Ik ben niet uitgesproken links, zeker niet rechts, maar ik hou van sociaal beleid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid, integere polici, verstandig uitgeven van gemeenschapsgeld en overheidsbemoeienis alleen en vooral waar nodig. Ik keur maatregelen die privacy en persoonlijke vrijheid onnodig beperken af, maar ben wel voor doortastende en effectieve aanpak van asociaal en crimineel gedrag. Ik ben allergisch voor symboolpolitiek, onhaalbare plannen, discriminatie en geldverspilling.

Vanuit deze optiek voel ik geen enkele behoefte om ook maar enig positief commentaar te geven, en kunt u dit stuk gerust beschouwen als ‘gezeur’ en is het geenzins objectief. Maar dan weet u in ieder geval waar ‘t vandaan komt.

Mark Rutte
Minister-president, minister van Algemene Zaken

Ging voortvarend van start, maar leverde gaandeweg steeds meer in. Verkwanselde liberale ideeën voor de macht, nam geen stelling als Geert Wilders iedereen weer eens schoffeerde, wuifde elk probleem lachend weg.

Maxime Verhagen / Henk Bleker
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Om met Bleker te beginnen: diens onbetrouwbaarheid bleek al voor zijn aanstelling. Hield behoorlijk lang vol niet in de markt te zijn voor een functie in het kabinet; na zijn doortastende optreden bij het redden van zijn partij (als interim-voorzitter) zou hij gewoon weer paardenboer gaan spelen. Werd toch staatssecretaris, en hielp toen eigenhandig het Nederlandse natuurbeleid om zeep. Ging diverse keren onderuit, onder andere in de kwestie Mauro. Overleefde een motie van wantrouwen.

Maxime Verhagen is vooral goed in de zaken net wat mooier voorstellen dan ze eigenlijk zijn. Een goed voorbeeld is het ACTA-verdrag, waarvan Verhagen -onterecht- zegt dat het verdrag voor de Nederlandse burger geen veranderingen zal inhouden.

Liesbeth Spies (vervanger van Piet Hein Donner)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wie? Mevrouw Spies trad aan toen Piet Hein Donner het kabinet verliet om vice-president van de Raad van State te worden, en is slechts 4 maanden minister geweest. Wilde graag huurverhogingen stimuleren door inkomensgegevens van huurders door te spelen aan woningcorporaties. Werd teruggefloten door de rechter.

Ivo Opstelten / Fred Teeven
Veiligheid en Justitie

Ook wel gewoon “Ivo en Fred“. Deze twee opereerden van alle ministeries het meest als duo, en wilden graag gezien worden als “crime fighters”, maar grossierden feitelijk in symboolpolitiek. Gaan prat op de -onzinnige- verhoging van allerhande boetes en koste-wat-kost invoeren van omstreden maatregelen zoals de wietpas, minimumstraffen, animal cops en ga zo nog maar even door. Moeten gezien worden als de grootste vijanden van privacy en persoonlijke vrijheid die je je in Nederland voor kunt stellen.

Hans Hillen
Defensie

Schrapte 10000 (of waren het er 12000?) banen bij de krijgsmacht. Is fan van de JSF, maakte een foutje met een helikopter in Libie.

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus / Joop Atsma
Infrastructuur en Milieu

Grootste misdaden: de maximumsnelheid op sommige snelwegen verhogen naar 130 km/u en het totale gebrek aan realiteitszin inzake de OV-chipkaart.

Edith Schippers / Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Maakten het rookverbod in de horeca deels ongedaan onder druk van de tabaksindustie. Schaften het PGB grotendeels af omdat het te duur werd, maar vergaten dat wat ervoor in de plaats moet komen niet werkt en bovendien waarschijnlijk duurder is.

Henk Kamp / Paul de Krom
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Krom ontmantelde de sociale werkvoorziening. Kamp (!) werd daarvoor door SP-jongeren tot ‘Aso van het Jaar’ verkozen. Kamp sloot met de vakbonden het felbevochten pensioenakkoord, waarin werd afgesproken dat de pensioenleeftijd vanaf 2020 omhoog gaat naar 66 jaar. Het CPB stelde, dat eerdere verhoging van de pensioenleeftijd goed zou zijn voor de economie en overheidsfinancien, maar Kamp weigerde het pensioenakkoord open te breken.

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart / Halbe Zijlstra
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Van Bijsterveldt bezuinigde 300 miljoen op passend onderwijs, maar wilde wel een omstreden prestatiebeloning voor leraren invoeren. De voorzitter van de Algemene Onderwijsbond noemde haar de slechtste minister van onderwijs die Nederland ooit heeft gehad. Zijlstra hakte er lustig op los in de cultuursector en verhoogde de BTW op podiumkunsten naar 19%. Had daar later spijt van, maar draaide het niet terug.

Jan Kees de Jager / Frans Weekers
Financiën

Als grootste voorvechter van stricte naleving de Europese begrotingsregels, en automatische sancties op het overtreden ervan, heeft De Jager Nederland klem gezet in de huidige begrotingsonderhandelingen.

Gerd Leers
Immigratie, Integratie en Asiel

Voormalig burgemeester van Maastricht, die in die rol voorstander was van een algemeen pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar als minister een soort nieuwe werkelijkheid ontdekt leek te hebben. Heeft vooral in de kwestie Mauro bewezen geen fatsoensnormen meer te kennen.

Uri Rosenthal / Ben Knapen
Buitenlandse Zaken

“Er komt geen kabinet met VVD en PVV. Dat zei informateur Uri Rosenthal donderdag in een toelichting op de mislukte poging om tot gesprekken te komen tussen VVD, PVV en CDA over de vorming van een kabinet. “Een pad met de PVV en de VVD is niet begaanbaar, zo is gebleken”, liet de VVD-informateur weten.” – Telegraaf.nl, donderdag 17 jun 2010.

Als minister in het kabinet, dat er volgens hemzelf niet zou komen, had Rosenthal een aantal lastige kwesties te verwerken: de gestrande helikopter in Libie, het Polenmeldpunt van de PVV en de amnestiewet in Suriname, die met wisselend succes werden afgehandeld. Was bereid om de Rop Gonggrijp aan Amerika uit te leveren in de Wikileaks-kwestie.

Meer leesvoer

Tijd voor een quote

Tijd voor een quote:

Meneer Wilders, u bedrijft politieke terreur en vandalisme: de methodes die u daarbij hanteert zijn uitsluiting, bangmakerij, haatzaaien, intimidatie en belachelijk maken van tegenstanders, het ontwijken van het debat en het vergiftigen van de sfeer in het land. U bent geen deel van de oplossing, maar deel van het probleem.

“Kiplingski” in reactie op de gebruikelijke troep die Wilders ditkeer via nu.nl mag verspreiden

Kiplingski

Ik wil mijn geld terug!

Tegenwoordig bijna dagelijks in het nieuws: “Project X van de overheid mislukt na investering van Y-honderd miljoen euro”.

Soms gaat het om projecten, die véél meer hebben gekost dan de bedoeling was, maar die uiteindelijk dan nog afkomen en misschien zelfs ooit in gebruik genomen gaan worden, zoals de Betuwelijn en de HSL Zuid. Andere keren zijn het projecten waarvan iedereen van tevoren zei: “NIET DOEN!”, maar die in alle arrogantie gewoon zijn ingevoerd en die kort na invoering al niet houdbaar meer bleken, zoals de OV-chipkaart, het Electronisch Patiëntendossier (EPD). Weer andere keren gaat het om (IT-) systemen, die gewoonweg niet functioneren, zoals “Basisvoorziening Handhaving (BVH)” van de politie, SPEER van defensie, en who-knows-what-else. En héél af en toe gaat het simpelweg gewoon om (bijna letterlijk) weggegooid geld, zoals het onderzoek naar de kilometerheffing van ‘ons Camieleke’.

De budgetten (en de overschrijdingen daarvan) zijn echt gigantisch. Deze lopen in de honderden miljoenen, of zelfs miljarden. En dat is allemaal belastinggeld. Geld van de burger, geld van jou en mij. En ik wil het terug.

Een paar voorbeelden:

  • HSL Zuid: het oorspronkelijke budget was 3,4 miljard, in 2009 bijgesteld naar 6,4 miljard. Zelfs na inflatiecorrectie is dat nog een overschrijding van 55% [1]. Er zijn ook bronnen die zeggen dat de investering in 2010 inmiddels 10 miljard euro was [2]. Met de lage bezettingsgraad van 15% levert dat alleen op het geinvesteerde kapitaal al een verlies van bijna 300 miljoen euro PER JAAR!
  • SPEER: totale investering van 499 miljoen euro, als het in 2014 (na 11 jaar) in gebruik genomen wordt [3];
  • In 2008 was de OV-chipkaart al goed voor een overschrijding van het oorspronkelijke budget met 100 miljoen euro [4], en het eind is nog lang niet in zicht;
  • Het vooronderzoek naar de invoering van de kilometerheffing voor automobilisten heeft 200 miljoen gekost; weggegooid geld volgens sommigen [5];
  • Het EPD kost alleen aan coördinatie en architectuur al 30 miljoen (!) euro per jaar [6].

Tjonge, ik probeer me voor te stellen wat ik zou kunnen doen met 30 miljoen euro per jaar, maar het lukt me niet.

Ik vind de manier waarop de overheid met ons belastinggeld omgaat vaak echt stuitend. En de arrogantie waarmee projecten worden doorgedrukt is misselijkmakend. De vraag is alleen: wat doe je eraan? Hoe voorkom je dat ambtenaren zo met ons geld aan de haal gaan? Waarom rollen er nooit koppen, na de zoveelste evaluatie? En ja… het geld is weg, dus hoe krijg je dat ooit terug?

Bah!

[1] http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=88999&type=org
[2] http://www.politiekactief.net/artikelen/110202mckinsey.shtml
[3] http://www.automatiseringgids.nl/markt-monitor/nederland/2011/6/defensie-neemt-speer-in-2014-in-gebruik.aspx
[4] http://webwereld.nl/nieuws/53028/kosten-invoering-ov-chipkaart-verdubbeld.html
[5] http://www.nrc.nl/nieuws/2011/03/07/plannen-kilometerheffing-kostten-200-miljoen-geen-resultaat/
[6] http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronisch_pati%C3%ABntendossier#Kritiek