Tijd voor een quote

Tijd voor een quote:

Meneer Wilders, u bedrijft politieke terreur en vandalisme: de methodes die u daarbij hanteert zijn uitsluiting, bangmakerij, haatzaaien, intimidatie en belachelijk maken van tegenstanders, het ontwijken van het debat en het vergiftigen van de sfeer in het land. U bent geen deel van de oplossing, maar deel van het probleem.

“Kiplingski” in reactie op de gebruikelijke troep die Wilders ditkeer via nu.nl mag verspreiden

Kiplingski